Herwig Spiegl

AllesWirdGut

Markus Krauß

Transsolar

Christian Bohne

ManMadeLand

Robert Korab

raum & kommunikation

Ďalšie video

AllesWirdGut

AllesWirdGut je medzinárodné architektonické štúdio so sídlom vo Viedni a Mníchove. V roku 1999 ho založili Andreas Marth, Friedrich Passler, Herwig Spiegl a Christian Waldner. V ateliéri v súčastnosti pôsobí asi 70 ľudí. Ateliér má za sebou už viac ako 60 projektov.

Trend, ktorý v AWG nasledujeme je zahŕňať človeka stále viac do plánovania projektov a reagovať na jeho potreby. Herwig Spiegel Herwig Spiegel
AllesWirdGut
AllesWirdGut
AllesWirdGut
AllesWirdGut
Trend, ktorý v AWG nasledujeme je zahŕňať človeka stále viac do plánovania projektov a reagovať na jeho potreby. Herwig Spiegel Herwig Spiegel
AllesWirdGut
AllesWirdGut
AllesWirdGut
AllesWirdGut

Transsolar

Transsolar KlimaEngineering je svetovo uznávaná nemecká spoločnosť zameraná na originálne a inovatívne riešenia založené na kombinácií rôznych disciplín – architektúry, urbanizmu, dizajnu, fyziky, technických vied, energetiky a poznatkov z oblasti dopadov klimatickej zmeny na životné prostredie. Ich nápady a riešenia doteraz našli uplatnenie v projektoch po celom svete, napríklad v Hamburgu, Mníchove, Paríži, Pekingu, Bazileji či v Chicagu.

Vysoký komfort a nízky vplyv na životné prostredie sa stali základnými podmienkami pri vývoji architektonického návrhu pre projekt Guthaus. Markus Krauß Markus Krauß
Transsolar
Transsolar
Transsolar
Vysoký komfort a nízky vplyv na životné prostredie sa stali základnými podmienkami pri vývoji architektonického návrhu pre projekt Guthaus. Markus Krauß Markus Krauß
Transsolar
Transsolar
Transsolar

ManMadeLand

Berlínski krajinní architekti v ManMadeLand sa zameriavajú na koncepčnú silu návrhu, čím vytvárajú unikátne riešenia pre mestský priestor. Berlín je ich základňou a zároveň zdrojom ich inšpirácie. Svoje vízie už pretavili do rôznych zaujímavých projektov, ako napríklad nová národná galéria a Ludwig Múzeum v Budapešti, ekologická spaľovňa odpadov v Kodani alebo riečne kúpele v Berlíne.

Stále viac nás zaujíma spôsob, akým sa pohybujeme vo svojom prostredí a čo v ňom chceme robiť. Zdravý životný štýl či udržateľný rozvoj sú pojmy, ktoré priamo ovplyvňujú naše správanie v mestskom prostredí. Christian Bohne Christian Bohne
ManMadeLand
ManMadeLand
ManMadeLand
ManMadeLand
Stále viac nás zaujíma spôsob, akým sa pohybujeme vo svojom prostredí a čo v ňom chceme robiť. Zdravý životný štýl či udržateľný rozvoj sú pojmy, ktoré priamo ovplyvňujú naše správanie v mestskom prostredí. Christian Bohne Christian Bohne
ManMadeLand
ManMadeLand
ManMadeLand
ManMadeLand

raum &
kommunikation

Je interdisciplinárna projekčná kancelária, ktorá sa svojou činnosťou zameriava na plánovanie priestoru, v ktorom žijeme, s dôrazom na jeho reálne fungovanie v praxi. Vždy hľadajú inovatívne riešenia a prístupy v oblasti bývania, mestského rozvoja a mestskej mobility, ktorých stredobodom je práve vzťah medzi človekom a priestorom ako takým. Hnacou silou projektov raum&kommunikation je ich nadšenie z inovácií, nekonvenčných a na mieru šitých riešení navrhovaných s dôrazom na udržateľnosť a zabezpečenie rôznorodých sociálnych, ekonomických a ekologických požiadaviek na budovy a verejný priestor.

Guthaus sa stane východiskovým bodom pre architektonický a urbanistický rozvoj severnej časti Bratislavy. Robert Korab Robert Korab
Transsolar
Transsolar
Transsolar
Guthaus sa stane východiskovým bodom pre architektonický a urbanistický rozvoj severnej časti Bratislavy. Robert Korab Robert Korab
Transsolar
Transsolar
Transsolar

Developer

CORWIN je tím špecialistov – civilných inžinierov, architektov, projektových manažérov, technikov a ďalších expertov, ktorí majú spoločný cieľ – pozitívne a zodpovedne rozvíjať mesto s citom pre priestor a život ľudí.

CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN
CORWIN