Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií
Alleswirdgut
Friedrich Passler
Herwig Spiegl
Andreas Marth
Christian Waldner

AllesWirdGut je medzinárodné architektonické štúdio so sídlom vo Viedni a Mníchove. V roku 1999 ho založili Andreas Marth, Friedrich Passler, Herwig Spiegl a Christian Waldner a v súčasnosti zamestnáva asi 70 ľudí. Pri jednotlivých návrhoch berie do úvahy vzťah k miestu a charakter danej zákazky. Tak vznikajú projekty, ktoré majú jedno spoločné: hľadanie hlbšieho významu prostredníctvom adekvátnych prostriedkov. Dobrá architektúra nemusí stáť viac – musí viac dokázať!

AllesWirdGut má za sebou už viac ako 60 projektov. K tým najznámejším patria „Dom života“, obytná stavba na viedenskom predmestí Aspern, Centum pre technológie a dizajn v St. Pöltene, dolnorakúsky dom Krems – najväčšia rakúska pasívna kancelárska budova, odborná škola Embelgasse vo Viedni, operný areál v rímskom kameňolome St. Margarethen, Centrum civilnej obrany v Innichen/San Candido, Ulica Márie Terézie v Innsbrucku, nedávno dokončená centrála Doppelmayr vo Wolfurte a magdas HOTEL vo Viedni – projekt, ktorý púta veľkú pozornosť verejnosti.

Dnes sú v procese plánovania alebo výstavby obytné, kancelárske a vzdelávacie priestory s asi 2500 bytovými jednotkami v celkovej rozlohe cca 400 000 m2, ktoré poskytujú okolo 3400 pracovných miest v Rakúsku, na Slovensku, v Nemecku a Luxembursku. Patrí k nim Centrála rozhlasových médií v Essene, Školský kampus v Hamburgu, Okresný úrad v Erlangene, Brucknerova veža v Linzi a niekoľko obytných budov v Rakúsku, Nemecku a Luxembursku. Práca AllesWirdGut bola doteraz ohodnotená množstvom cien. Aktuálne štúdio získalo „Štátnu cenu za architektúru a udržateľnosť“, „Štátnu cenu za dizajn“ a „Luxemburskú cenu za architektúru“.

„Trend, ktorý v AWG nasledujeme
je zahŕňať človeka stále viac
do plánovania a reagovať na
jeho potreby.“

Herwig Spiegl

myslí si zakladateľ a partner AllesWirdGut a hlavný autor architektonického návrhu projektu GUTHAUS. Týmto posolstvom sa riadil aj pri tvorbe a dohliadaní na architektonické návrhy projektu GUTHAUS, ktorý prináša úplne nový pohľad na bývanie v Bratislave.

TRANSSOLAR

Transsolar KlimaEngineering je svetovo uznávaná nemecká spoločnosť zameraná na originálne a inovatívne riešenia založené na kombinácií rôznych disciplín – architektúry, urbanizmu, dizajnu, fyziky, technických vied, energetiky a poznatkov z oblasti dopadov klimatickej zmeny na životné prostredie. Ich nápady a riešenia doteraz našli uplatnenie v projektoch po celom svete, napríklad v Hamburgu, Mníchove, Paríži, Pekingu, Bazileji či v Chicagu.

„Vysoký komfort a nízky vplyv na životné prostredie“

Markus Krauss

je odborník, ktorý sa na vývoji projektu GUTHAUS zúčastňoval už v jeho počiatkoch. Sme radi, že aj jeho bohaté skúsenosti a prístup prispeli ku tvorbe GUTHAUS a vášho budúceho domova.

MAN MADE LAND

Berlínski krajinní architekti v MAN MADE LAND sa zameriavajú na koncepčnú silu návrhu, čím vytvárajú unikátne riešenia pre mestský priestor. Berlín je ich základňou a zároveň zdrojom ich inšpirácie.

Svoje vízie už pretavili do rôznych zaujímavých projektov, ako napríklad Nová národná galéria a Ludwig múzeum v Budapešti, nová ekologická spaľovňa odpadov v Kodani alebo Riečne kúpele v Berlíne.

„Stále viac nás zaujíma spôsob, akým sa pohybujeme vo svojom prostredí a čo v ňom chceme robiť. Zdravý životný štýl či udržateľný rozvoj sú pojmy, ktoré priamo ovplyvňujú naše správanie sa v mestskom prostredí.“

Christian Bohne

MAN MADE LAND sa svojou tvorbou snažia vytvárať sociálne udržateľné a identifikovateľné prostredie. Architektúra ateliéru je prirodzene ovplyvnená danosťami a vlastnosťami prírodného prostredia, ako je napríklad striedanie ročných období, pôda, životné potreby rastlín či kolobeh vody v území. Zároveň, dôležitým aspektom tvorby MAN MADE LAND je kontrast medzi tzv. „hardscape“ a „softscape“ prvkami (hardscape – tvrdé materiály ako kameň, betón a pod., softscape – živé materiály ako rastliny a kvety, stromy a pod.).

RAUM & KOMMUNIKATION

je interdisciplinárna projekčná kancelária, ktorá sa svojou činnosťou zameriava na plánovanie priestoru, v ktorom žijeme, s dôrazom na jeho reálne fungovanie v praxi. Vždy hľadajú inovatívne riešenia a prístupy v oblasti bývania, mestského rozvoja a mestskej mobility, ktorých stredobodom je práve vzťah medzi človekom a priestorom ako takým.

Hnacou silou projektov raum & kommunikation je ich nadšenie z inovácií, nekonvenčných a na mieru šitých riešení navrhovaných s dôrazom na udržateľnosť a zabezpečenie rôznorodých sociálnych, ekonomických a ekologických požiadaviek na budovy a verejný priestor.

Výsledky ich práce nájdeme predovšetkým vo Viedni, napríklad v najväčšej rozvojovej štvrti Aspern Seestadt, ale aj v ďalších veľkých mestách ako St. Polten alebo Duisburg.

Dôležitou súčasťou práce raum & kommunikation je výskum, tvorba koncepčných a územnoplánovacích dokumentov, poradenstvo a moderovanie plánovacích a participatívnych procesov ako aj aktívna účasť pri realizácií stavieb a projektov.

„GUTHAUS sa môže stať východiskovým bodom pre architektonický a urbanistický rozvoj severnej časti Bratislavy.“

Robert Korab